FORM E bên thứ 3

Chủ đề FORM E ba bên hiện vẫn là Chủ đề nóng các doanh nghiệp quan tâm  đặc biệt với thời điểm hiện nay đa phần hàng hóa , nguyên liệu sản xuất trong nước đều nhập khẩu từ Trung Quốc và đều sử dụng FORM E  để hưởng thuế.

Chúng tôi xin phép chia sẻ cách kiểm tra/ show/ sửa chứng từ đúng nhất để phù hợp với quy định hiện hành của Luật Hải Quan hiện tại như sau

A: Bên Mua hàng- tại Việt Nam            

B: Bên Bán hàng : tại Hongkong/ Singapore….. Nằm ngoài China và nằm cả trong china

C: Nhà sản xuất : tại China hay nhà xuất khẩu hàng hóa 

Vậy nôm na là A mua hàng của B ở đâu không biết ở China hay ở bất kỳ nước nào nằm ngoài China,  nhưng B lại báo giao hàng ở China và có một anh C đứng giao hàng và thậm chí  đứng ra làm FORM E cho A luôn , vậy chứng từ sao cho đúng .. FTI chia sẻ gọn và rõ như bên dưới nhé

 1. Invoice – packing list – Hợp đồng :  A và B đứng tên , hợp đồng ghi chú thêm Shipper : C ( nếu hàng về Khu vực phía Bắc thì phải làm kỹ cái này nhen)
 2. Bill of lading:
  Ô số 1 : Show C hoặc B
  Ô số 2: Show A
 3. FORM E
  |
  Ở phần thân FORM E, cụ thể là ô số 7 show  rõ theo hai hướng sau :

        Option 1 :  Tên công ty của B và địa chỉ của B , lưu ý không ghi chú thêm nội dung gì , xem hình ảnh thảm khảo bên dưới

 Option 2 : Show 3 nội dung như sau

Third party invoiced by        Tên công ty A + Địa chỉ công ty B          Xem hình ảnh thảm khảo bên dưới

Remarks Third Party Invoiced by          

ô số 13 : Phải tick vào ô Thir party  , xem hình ảnh thảm khảo bên dưới

Ở ô số 10 : Show số invoice , ngày invoice  giữa A và B

Ở trên là chia sẻ Kỳ 1 về FORM E ba bên của FTI. Hy Vọng sẽ hữu ích với Qúy KH.

Thân Chào !