CÁCH CHECK FORM E ĐIỆN TỬ- ONLINE.

1. Vào website: http://origin.customs.gov.cn/

2. Bấm vào mục: Certificatr No.

3. Mục Certificate No.: điền vào số Reference No. trên C/O form E.

4. Mục Invoice No.: điền vào số invoice trên C/O form E.

Lưu ý: Phân biệt ký tự viết HOA / THƯỜNG. Xác thực C/O form E online tốt nhất dùng trình duyệt Internet Explore .
FORM E